Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS orang yang melakukan tindak pidana yang tergolong berat. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B

Kunci jawaban TTS Orang Yang Melakukan Tindak Pidana Yang Tergolong Berat

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
FELON Orang yang telah melakukan tindak pidana atau kejahatan yang tergolong berat
TERSANGKA Orang yang diduga melakukan tindak pidana
BRAMACORAH Orang yang melakukan pengulangan tindak pidana, residivis
AMNESTI Pengampunan hukuman dari kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu
TAHANAN Orang yang ditahan karena tindak pidana
SURAT ...angan tt hari, tanggal, tempat, dsb kelahiran seseorang; -- kematian surat keterangan tt hari, tanggal, tempat, dsb kematian seseorang; -- kepemilikan...
NARAPIDANA Orang yang sedang menjalani masa hukuman pidana
PENJARA Orang yang melakukan tindak kejahatan bisa masuk ...
TERDAKWA Orang yang dituduh telah melakukan tindak kejahatan dan cukup alasan untuk memeriksanya di persidangan;
DELIK Tindak Pidana
PENGUSUTAN 1 proses, cara, perbuatan mengusut; pemeriksaan; penyelidikan; 2 usaha mencari bahan bukti apabila timbul dugaan seseorang melakukan suatu tindak pidana
EKSTRADISI Huk penyerahan orang yang dianggap melakukan tindak kriminal oleh suatu negara ke negara lain yang diatur dalam perjanjian antara kedua negara itu
PERMUFAKATAN 1 perundingan; pembicaraan; musyawanah; 2 persetujuan; sesuatu yang disepakati; ~ jahat perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak kejahatan
PERKARA ...ratus rupiah; - sipil perkara (sengketa) antara seorang dengan orang lain (bukan perkara pelanggaran atau kejahatan); perkara perdata; berperkara memp...
BERAT ...cenderung: hatinya lebih -- kpd kekasihnya dp kpd orang tuanya; 9 hamil: istrinya sedang dalam --; 10 susah; celaka: kalau sudah ketahuan -- kita; 11 ...
MENGAMBIL ...satu menjadi tiga; 3 memilki; merebut: ia ~ istri orang lain; 4 menjemput: ia ~adiknya di sekolah; 5 menganggap sebagai; memungut: ~ anak; 6 mengutip:...
SUKSESIF ...n: a:b, maka a dan b itu disebut --; 7 a golongan orang-orang (keluarga) yang seturunan; suku sakat; b golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang...
LEMBAGA ... bakal manusia; mudigah; -- pemasyarakatan tempat orang-orang menjalani hukuman pidana; -- pembiayaan pembangunan lembaga keuangan yang usaha utamanya...
PUTUS ...motong (tt jalan): mereka menyelang (tt perkataan orang): ia suka membatalkan; mengurungkan (tt janji, menyudahi; mengakhiri (tt sesuatu yang sebenarn...
AKTIF ...nah yang ditandai perbatasannya, yang di dalamnya orang dilarang berburu, menebang pohon, dsb; - - hitam 1 tempat orang melakukan kejahatan; 2 lingkun...
ALAT ... kelahiran dan menaikkan taraf hidup rakyat; 3 ki orang yang dipakai untuk mencapai maksud: mereka itu hanya dipakai sebagai -- untuk melemahkan seman...
MIGRAN Orang Yang Melakukan Migrasi
ANALIS Orang yang melakukan kajian
MOTIF Alasan seseorang melakukan suatu tindak kejahatan
INTEROGATOR Orang yang melakukan interogasi
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf
Kl1k (x) untuk menutup

Download games TTS 2021 terbaru di Play Store. Masih segar, baru rilis dengan soal terbaru!

Aplikasi Android Kunci TTS download di Play Store