Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 18 jawaban utk pertanyaan TTS negara ysng sebahisn besar jadi petani. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, harian Media Indonesia, Pikiran Rakyat, Suara Pembaruan, dll. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B untuk Jawab.

Kunci jawaban TTS Negara Ysng Sebahisn Besar Jadi Petani

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
Indonesia Negara Yang Sebagian Besar Penduduknya Bekerja Sebagai Petani
AGRARIS Negara yang sebagian besar bekerja sebagai petani
AGRARIS Negara yang penduduknya sebagian besar berprofesi sebagai petani
GBHN Garis Besar Haluan Negara
Nunsius Duta besar negara Vatikan
ADIKUASA Berkekuatan amat besar atau luar biasa (tentang negara, bangsa)
AGRARIS Negara ... = negara yang sebagian besar penduduknya bertani
Adikuasa Sebutan negara yang berkekuatan amat besar
IMPERIALISME Sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar
GBHN Garis-garis Besar Haluan Negara
alam...tat, jagat, kawasan, kosmos, langit, lingkungan, loka, mayapada, negara, negeri, rat, semesta, tempat, zona; -- akhirat akhirat, alam arwah, alam astr...
pembesar administrator, atasan, gubernur, jenderal, kepala negara, kepala negeri, kepala, ketua, majikan, menteri, negarawan, orang besar, orang penting, peja...
abdi...muwisma, sahaya, ulun; ant 1 kamu; 2 juragan ;-- negara amtenar (cak), aparat, pegawai negeri, pegawai pemerintah; ...
absah 1 a asli, autentik, benar, berlaku, betul, halal, legal, sah, sahih, sempurna, lulus, makbul, pasti; 2 n isbat, penetapan, penyungguhan; 3 adv jadi, ...
hari...harus menentukan; -- depan kita sendiri; -- depan negara terletak di tangan para pemuda; -- esok masa yang akan datang; -- ibu hari peringatan gerakan...
syarat...an dalam negeri adalah -- mutlak bagi pembangunan negara; 3 segala sesuatu yang perlu untuk menyampaikan suatu maksud: niat untuk belajar sangat besar...
alat...egala apa yang dipakai untuk mejalankan kekuasaan negara (seperti polisi, tentara): -- negara; -- angkutan sesuatu yang dipergunakan untuk membawa mua...
ambasador perwakilan tertinggi suatu negara di luar negeri; duta besar
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf

Copyright ©2017-2018 Kunci TTS

Kl1k (x) untuk menutup
Selamat datang di kuncitts.com