Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 29 jawaban utk pertanyaan TTS nada pertama. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, harian Media Indonesia, Pikiran Rakyat, Suara Pembaruan, dll. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B untuk Jawab.


Kunci jawaban TTS Nada Pertama

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
Do Nada Pertama
amplitudo...tik kesetimbangan; -- modulasi Mus perubahan dari nada yang satu ke nada yang lain dengan melepaskan dasar nada pertama secara mutlak ...
do nada pertama dalam oktaf
amplitudo...tik kesetimbangan; -- modulasi Mus perubahan dari nada yang satu ke nada yang lain dengan melepaskan dasar nada pertama secara mutlak ...
do nada pertama dalam oktaf
Adam Manusia Pertama
Adi Yang Pertama
AHAD Hari pertama
AHAD Hari pertama dalam jangka waktu satu minggu
Akor Kombinasi Tiga Nada Atau Lebih Yang Bersuara Sama Dalam Satu Oktaf
Alfa Huruf pertama abjad Yunani
ALFA Nama huruf pertama abjad Yunani
Alfa Yang pertama; permulaan
adi- besar, julung, pertama, rafi, tinggi, unggul, utama
baru 1 a aktual, anyar, gres, hangat, kontemporer, modern, mutakhir, perdana, pertama, segar, terakhir, terkini, trendi (cak); 2 a hijau, junior; 3 adv kemudian, lantas, setelah itu; ant lama
buncit beruju, bontot, bungsu, ragil, terakhir, terbelakang ant pertama
bunyi 1 bahana, suara, vokal; 2 nada, lafaz, laras, pengucapan, sebutan, tala; 3 diktum, isi, kandungan, maksud;
fonetik bunyi, intonasi, lafal, lisan, nada, suara, tuturan, ucapan, vokal
gala 1 n perdana, pertama; 2 a akbar, agung, besar, raya
lagu 1 corak, dendang, dodoi, gaya, gita, irama, kasidah, kidung, lala, langgam, laras, madah, melodi, nada, rani, sekar, senandung, suara, tembang; 2 cara, lagak, pembawaan, tingkah laku;
laras 1 bunyi, nada; 2 harmoni, kesamaan, keselarasan, keserasian, kesesuaian, keteraturan;
A, huruf pertama abjad Indonesia
abc 1 abjad Latin: tidak tahu --, tidak tahu membaca huruf Latin; 2 ki halhal pokok yang paling pertama harus diketahui dari suatu keadaan atau perkara: belum tahu -- kehidupan
Adam 1 nama manusia pertama yang dijadikan oleh Tuhan; 2 laki-laki
adi yang pertama; yang terutama; yang terbaik (biasanya dalam kata majemuk): logam --; pendekar --
afrikat Ling bunyi hambatan yang langsung diikuti oleh bunyi palatal [c] (misal bunyi pertama pd cakap)
agaknya 1 kiranya; rupanya: -- ia akan menjadi juara; 2 gerangan: siapa ~ yang menjadi peringkat pertama ini;
Ahad 1 satu; esa; 2 hari yang pertama dalam seminggu; 3 hari yang ditentukan sebagai hari libur kerja bagi pegawai dan murid sekolah; Minggu;
akor Mus kombinasi tiga nada atau lebih yang bersuara sama
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf

Copyright ©2017-2018 Kunci TTS

Kl1k (x) untuk menutup