Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 30 jawaban utk pertanyaan TTS maksud suatu perbuatan. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, harian Media Indonesia, Pikiran Rakyat, Suara Pembaruan, dll. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B untuk Jawab.


Kunci jawaban TTS Maksud Suatu Perbuatan

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
Niat Maksud suatu perbuatan
ilmu...ahuan mengenai keterangan- keterangan tt arti dan maksud perkataan-perkataan yang terdapat di dalam kitab suci; -- bedah pengetahuan tt membedah (meng...
maksud... dsb): tidak mudah menangkap -- ucapannya itu; bermaksud 1 mempunyai maksud (tujuan, kehendak): ía ~ mempererat persahabatan dengan teman-teman sekel...
niat 1 maksud atau tujuan suatu perbuatan; 2 kehendak (keinginan, maksud) akan melakukan sesuatu; 3 janji untuk melakukan sesuatu jika cita-cita atau hara...
semangat...k hidup maupun mati; 2 seluruh kehidupan batin manusia; 3 isi dan maksud yang tersirat dalam suatu kalimat, perbuatan, perjanjian, dsb; 4 kekuatan (ke...
usaha 1 kegiatan dengan mengerahkan tenaga (pikiran atau badan) untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk men...
Abstraksi Proses atau perbuatan memisahkan
Acaram Cincin; Tanda Jadi; Tanda Bahwa Suatu Perjanjian Jual Beli Telah Dibuat
ADMIN Orang yang mengelola/mengendalikan suatu website, blog atau grup sosmed
Admitans Ukuran kemudahan arus bolak-balik untuk mengalir dalam suatu untai listrik
Afal Kelakuan; perbuatan
Afal Tingkah Laku; Perbuatan
AHLI Orang yang menguasai suatu bidang
AKREDITASI Bentuk pengakuan pemerintah terhadap suatu lembaga pendidikan swasta
angan abun-abun, cipta, cita, fantasi, harapan, hasrat, impian, ingatan, khayalan, lamunan, maksud, niat, pikiran, rancangan, reka-rekaan, rencana, renungan;
arah 1 cita-cita, hadap, haluan, jurusan, kiblat, kompas, mata angin, niat, panduan, pedoman, petunjuk; 2 aspek, faktor, orientasi, penjuru, arti, juntrungan, maksud, tembak, ujung pangkal;
arti 1 batasan, definisi, erti, harga, hikmat, interpretasi, makna, maksud, pengertian, takrif, terjemahan; 2 faedah, guna, keuntungan, laba, manfaat, maslahat, nilai;
asa acan, angan-angan, asan, cita-cita, harapan, hasrat, kehendak, keinginan, kerinduan, maksud;
batasan 1 batas, sempadan; 2 arti, definisi, deskripsi, makna, maksud, pemerian, pengertian, penjelasan, takrif, uraian eksklusif, definit, khusus, spesifik,...
budi 1 hati nurani, kata hati; 2 akhlak, sifat, tabiat, watak; 3 amal, kebaikan, perbuatan baik; 4 cara, daya upaya, ikhtiar, jalan usaha; 5 akal, daya pikir, mantik, otak, penalaran, pikiran, rasio;
bunyi 1 bahana, suara, vokal; 2 nada, lafaz, laras, pengucapan, sebutan, tala; 3 diktum, isi, kandungan, maksud;
cita-cita angan-angan, aspirasi, azam, hasrat, kehendak, keinginan, khitah, maksud, niat;
abad 1 masa seratus tahun: umurnya sudah setengah --; 2 jangka waktu yang lamanya seratus tahun: -- ke-20 dimulai dari tahun 1901 sampai tahun 2000; 3 zam...
pengabadian proses, cara, perbuatan, mengabadikan;
abc 1 abjad Latin: tidak tahu --, tidak tahu membaca huruf Latin; 2 ki halhal pokok yang paling pertama harus diketahui dari suatu keadaan atau perkara: belum tahu -- kehidupan
pengabdian proses, cara, perbuatan mengabdi atau mengabdikan
absolut 1 mutlak; tak terbatas: seorang raja yang berkuasa secara --; 2 sepenuhnya; tanpa reserve: kepatuhan -- kpd suatu agama (ideologi dsb); 3 tanpa syara...
abu 1 sisa yang tinggal setelah suatu barang mengalami pembakaran lengkap: -- rokok; 2 debu: seragamnya kotor oleh --; berdiang di -- dingin, pb tidak me...
pengabuan 1 perbuatan (hal) mengabukan; 2 Kim proses pembakaran;
acak Stat penggambaran suatu pemikiran tidak dibatasi atau kalau dibatasi haruslah diwujudkan dengan menggunakan pemikiran peluang
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf

Copyright ©2017-2018 Kunci TTS

Kl1k (x) untuk menutup