Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS lebih tingi pangkat dan jabatan dalam kedinasan. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B

Kunci jawaban TTS Lebih Tingi Pangkat Dan Jabatan Dalam Kedinasan

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
SENIOR Lebih tinggi dalam pangkat dan jabatan kedinasan
POSISI Jabatan, pangkat (dalam jabatan)
HIERARKI Urutan tingkatan atau jenjang jabatan/kedudukan/pangkat
LANTIK Mengangkat, meresmikan (jabatan atau pangkat)
TITULER Pangkat kehormatan yang diperoleh tanpa menjalankan tugas jabatan
DEMOSI Pemindahan Suatu Jabatan Ke Jabatan Yang Lebih Rendah
JAWATAN 1 pangkat, posisi, kedudukan; 2 jabatan, tugas, fungsi;
PENGUKUHAN Perihal mengukuhkan (kedudukan, pangkat, jabatan); peneguhan; penetapan; pengesahan;
SEPANDARII Pangkat serdadu (lebih tinggi sedikit dp serdadu biasa)
MANTRI Nama pangkat atau jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas (keahlian) khusus; juru
GENERALISIMO Pangkat tertinggi dalam militer, lebih tinggi dari Jenderal Besar dan Laksamana Besar
MANGKUBUMI Ki nama pangkat pd zaman dahulu dengan jabatan sebagai bendahara atau perdana menteri
DEGRADASI Pengurangan derajat, pangkat, kedudukan; Kim penguraian atau perubahan menjadi senyawa yang lebih sederhana secara bertahap;
KURSI 1 bangku, kedera, seliri; 2 ki jabatan, kedudukan, pangkat, pekerjaan, status; -- panjang katil, resbang, sofa
JABAT Menjabat v 1 memegang: ~ dayung; 2 melakukan pekerjaan (pangkat dsb); memegang jabatan (pekerjaan): sepuluh tahun lamanya beliau ~ pekerjaan itu;
MENEMPATI 1 bertempat di; menduduki; mendiami; 2 memangku jabatan (pangkat, pekerjaan, dsb); 3 memberi tempat: dibawanya pundi-pundi besar untuk ~ uang emas itu;
FEODALISME 1 sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar kpd golongan bangsawan; 2 sistem sosial yang mengagungagungkan jabatan atau pangkat dan bukan mengangung-agungkan prestasi kerja
KEDUDUKAN 1 pertalian (keluarga); 2 domisili, kediaman, persemayaman, tempat tinggal; 3 konstruksi, letak, lokasi, posisi, situs, susunan, tempat; 4 derajat, j...
TINGKAT 1 susunan yang berlapis-lapis atau berlenggek-lenggek seperti lenggek rumah, tumpuan pd tangga (jenjang); 2 tinggi rendah martabat (kedudukan, jabata...
MERANGKAP 1 memakai (mempergunakan) dua benda atau lebih sekaligus; melekatkan dua benda atau lebih menjadi satu: ~ kertas merah dan putih untuk hiasan; 2 meme...
JUNG Perahu besar buatan Cina -- satu, nakhoda dua, pb dua pemimpin dalam satu jabatan; dari -- turun ke sampan, pb turun pangkat, turun martabat (seandai...
ASISTEN Orang yang membantu; pembantu (dalam suatu pekerjaan); -- ahli pangkat atau jabatan setingkat di bawah lektor rnuda (dalam perguruan tinggi); -- apot...
MEMEGANG 1 memaut dengan tangan; menggenggam (uang dsb); 2 mempunyai menangkap (pencuri); 5 memakai (mempergunakan, menguasai; mengurus atau memimpin (perusah...
PINGGIR Tepi; sisi: - jalan; - kota;-laut, pantai; meminggir menepi: dia ~ memberi kesempatan kpd Hasan untuk maju ke depan; berjalan ~ sungai; meminggirkan ...
TINGGI ... itu --; burung itu terbang --; 2 panjang (tt badan): dia lebih -- dp saya; 3 sudah agak jauh ke atas (tt matahari); sudah hampir tengah hari: matahar...
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf
Kl1k (x) untuk menutup

Download games TTS 2019 terbaru di Play Store. Masih segar, baru rilis dengan soal terbaru!

Aplikasi Android Kunci TTS download di Play Store