Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 27 jawaban utk pertanyaan TTS kumpulan konsep yang diajukan oleh beberapa orang atas permintaan suatu panitia g. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, harian Media Indonesia, Pikiran Rakyat, Suara Pembaruan, dll. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B untuk Jawab.


Kunci jawaban TTS Kumpulan Konsep Yang Diajukan Oleh Beberapa Orang Atas Permintaan Suatu Panitia G

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
Simposium Kumpulan konsep yang diajukan oleh beberapa orang atas permintaan panitia
Simposium Kumpulan konsep yang diajukan oleh beberapa orang atas permintaan suatu panitia
simposium...ukakan pidato singkat tt topik tertentu atau tt beberapa aspek dari topik yang sama; 2 kumpulan pendapat tt sesuatu, terutama yang dihimpun dan diterb...
AADC Film yang dibintangi oleh Dian Sastro dan Nicholas Saputra
ABAH Ayah, sebutan orang sunda
ABDI ... dalem (orang yang mengabdikan dirinya kepada keraton dan raja dengan segala aturan yang ada)
Abdi Orang Bawahan
ABDI Orang bawahan, hamba
Abdi Orang bawahan; pelayan
ABJAD Kumpulan huruf berdasarkan urutan
ABJAD Kumpulan huruf, aksara
pengadil hakim, orang tengah, pelerai, pemisah, pemutus, pendamai, penerai, pengantara, penimbang, telangkai, wasit;
ajakan anggapan, anjuran, bujukan, imbauan, invitasi, jemputan, lambaian, nasihat, panggilan, permintaan, persuasi, propaganda, seruan, undangan, usul
ajar-ajar begawan, biarawan, biarawati, brahmana, orang suci, pendeta, pertapa, resi, wiku, zahid
akan 1 bakal, hendak, mau; 2 atas, bagi, buat, kepada, pada, untuk; 3 berkenaan, mengenai, perihal, sama, tentang, terhadap; 4 sama, tentu;
ala akan, atas, kepada, pada; -- kadarnya seadanya, sebisanya, sekadarnya, semampunya, sesanggupnya
amanat 1 amar, arahan, instruksi, mandat, nasihat, peninggalan, perintah, permintaan, pesan, suruhan, titah, titipan, wasiat, wejangan; 2 ajaran, keterangan...
anjuran 1 ajakan, bujukan, dorongan, imbauan, panggilan, permintaan, seruan, undangan; 2 advis, nasihat, petuah, petunjuk, rekomendasi, saran, usul
antologi analekta, bunga rampai, himpunan, kumpulan karangan, koleksi, kompilasi, potpuri, pusparagam, rampaian, seleksi, warna sari
berabad-abad beberapa abad lamanya; beratus-ratus tahun: ~ lamanya bangsa kita dijajah;
abadi kekal selama-lamanya; tetap ada sepanjang masa; tidak berkesudahan: hanya Tuhan saja yang --; semua orang mendambakan kedamaian yang --;
abai 1 tidak dihiraukan (tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh; tidak diindahkan dsb); 2 lalai: anak-anak tidak boleh -- thd nasihat orang tua dan guru;
abaian Filol penghilangan atau pengubahan bagian naskah yang tidak dipahami lagi oleh penyalin;
abakus Tek lempeng datar di atas kepala tiang dengan pinggiran cekung atau beralur
abang 1 kakak laki-laki; saudara tua laki-laki: --nya dua tahun lebih tua; 2 panggilan kpd orang laki-laki yang lebih tua atau tidak dikenal: tahukah -- ja...
abdi 1 orang yang menjadi milik orang lain dan terpaksa menjalankan segala perintah tuannya, mereka dapat diperjual belikan; 2 hamba; orang bawahan; 3 peg...
abdu hamba (Allah), yaitu manusia (terutama dipakai untuk nama orang): Abdullah, hamba Allah; Abdurrahman, hamba Allah yang pengasih
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf

Copyright ©2017-2018 Kunci TTS

Kl1k (x) untuk menutup