Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 25 jawaban untuk pertanyaan TTS kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di Kompas, Jawa Pos dll. Kami memiliki database lebih dari 156 ribu. Masukkan jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?BKunci jawaban TTS Kesanggupan Akal Untuk Menciptakan Sesuatu Yang Bernilai Tinggi

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
SENI Kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi
EMAS Sesuatu yang tinggi mutunya (berharga, bernilai)
BERHARGA Bernilai tinggi
KUJAJING Pohon tinggi hingga 10 m, buahnya sebesar ibu jari dan sangat digemari kancil, pucuk yang muda enak dimakan mentah dengan nasi; Ficus fistulosa; pela...
ENGGANG ...kukan sesuatu yang tidak sepadan dengan tarafnya (kesanggupan dsb); mendengarkan cakap --, pb mendengarkan bujukan musuh pb mendengarkan bujukan musuh...
TUKANG 1 orang yang mempunyai kepandaian dalam suatu pekerjaan tangan (dengan alat atau bahan yang tertentu): -- kayu; 2 orang yang pekerjaannya membuat (me...
GILA Mampu berbuat sesuatu yang tidak masuk akal
EMAS (MAS) 1 logam mulia (logam yang mahal harganya, berwarna kuning mengkilap biasa dibuat perhiasan seperti cincin, kalung); 2 ki uang; harta duniawi; 3 ki ua...
ANFAS Sangat bernilai tinggi
KEBUT Menjalankan sesuatu dengan kecepatan tinggi
SANIK Sesuatu yang menjadikan (membuat, menciptakan)
ANTIK Barang ... (kuno tapi bernilai tinggi)
KREATIF Memiliki daya cipta, mampu menciptakan sesuatu
MINAT Kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan
MENCITA Menciptakan (membuat sesuatu dengan kekuatan batin)
KESEDIAAN Kesanggupan (kerelaan) untuk berbuat sesuatu; kesudian
CIPTA Kesanggupan Pikiran Untuk Mengadakan Sesuatu Yang Baru
KUASA Kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu), kekuatan
FANTASI Daya pikir berangan angan untuk menciptakan sesuatu
IMAJINASI Daya untuk menciptakan sesuatu dalan angan angan
SAKTI Mampu berbuat sesuatu yang tidak masuk akal
JANJI Ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu
KECAKAPAN 1 kemampuan; kesanggupan; 2 kepandaian atau kemahiran mengerjakan sesuatu
KLASIK Karya sastra bernilai tinggi, telah diakui dan dijadikan tolok ukur
UKUR Menghitung sesuatu dengan format tertentu (tinggi, panjang, lebar, dan sebagainya)
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf
Soal TTS Terbaru Dilihat
Soal TTS Populer