Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 17 jawaban utk pertanyaan TTS keliru inggris. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B
Kunci jawaban TTS Keliru Inggris

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
KHILAF Keliru, salah yang tidak disengaja
SALAH Keliru
LUPUT Keliru khilaf
flimty
SILAP Salah, keliru
ERR Keliru (Inggris)
BOLAK Keliru; Tidak Kena
AIB Cela; noda; keliru
PELAK Salah, keliru, luput
GAWAL Khilaf; keliru; salah (Minangkabau)
GALAT Cacat, cela, keliru, salah, silap
INVALID Batal, batil, irasional, keliru, mansukh, putus akad, salah
PERIKSA Melihat dengan teliti untuk mencari sesuatu yang keliru atau salah
BATIL 1 batal, mansukh, sia-sia, tawar; 2 batil, keliru, lancut, percuma, salah, sesat, telantar, terbuang, perahu
AWUR, MENGAWUR 1 hantam kromo, main tubruk, membabi-buta, menceracam, mengacak, mengawang, menyerampang, merambang, merampus, merawak, merawang, merodok, rucah, sembarangan, serabutan; 2 a keliru, mengacau, salah
SUMBANG 1 cemplang, janggal, miring (ki), someng; garau, parau, pecah, sember, serak; 2 keliru, salah, sesat; haram; -- balai melintang inses, hubungan sedar...
SESAT 1 menyimpang, salah jalan; 2 batil, keliru, salah, sumbang; -- air salah didik; -- akal bertukar akal, berubah akal, edan, gendeng, gila, majenun, sa...
CACAT ...mbing, terjengket-jengket, teweng, timpang, tuna; keliru, salah; ant 1 baik; 2 normal ; ...
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf