Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS keadaan mental yang membuat seseorang merasa dalamkeadaan perasaan yang sama dengan orang lain. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B

loading...loading...

Kunci jawaban TTS Keadaan Mental Yang Membuat Seseorang Merasa Dalamkeadaan Perasaan Yang Sama Dengan Orang Lain

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
EMPATI Turut Merasakan Atau Memikirkan Hal Yang Sama Dengan Perasaan Dan Pikiran Orang Lain
MORAL ... menderita, menghadapi bahaya, dsb; isi hati atau keadaan perasaan sebagaimana terungkap dalam perbuatan; ...
SISTEM ...adi tinggi; -- ijon penjualan hasil tanaman dalam keadaan hijau atau masih belum dipetik dari batangnya (di ladang dsb); -- imun sistem kekebalan yang...
BIUS ...n, dsb) yang membuat orang lain tidak insyaf akan keadaan dirinya atau keadaan yang sebenamya; ...
BAJU Pakaian penutup badan (banyak ragam dan namanya); -- indah dari balai, tiba di rumah menyarungkan, pb hukuman sudah diputuskan dan tak boleh dibandin...
AMAN 1 bebas dari bahaya: rakyat mengungsi ke tempat yang -- (dalam keadaan perang, banjir, wabah, dsb); 2 bebas dari gangguan (pencuri, hama, dsb): kampu...
TAHU ..., keinginan) seseorang; -- di kadar diri mengerti keadaan dirinya, kedudukannya, dsb; -- diri mengerti akan keadaan dirinya; -- di untung memedulikan ...
PULANG ... yang satu itu, berpokok pd soal yang kembali kpd keadaannya yang semula - balik (- pergi) 1 pulang dan pergi (dari suatu tempat ke tempat lain dan da...
SURAT ...b; -- keterangan surat yang berisi penjelasan (tt keadaan seseorang atau sesuatu); -- kilat surat yang harus disampaikan dengan segera; -- kuasa surat...
TANAH 1 permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali; 2 keadaan bumi di suatu tempat; 3 permukaan bumi yang diberi batas; 4 daratan; 5 permukaan bu...
JEMPUT Menuju tempat seseorang dan membawa orang tersebut pergi bersama-sama menuju suatu tempat
PARANOID Gangguan mental yang diderita seseorang yang meyakini bahwa orang lain ingin membahayakan dirinya
PEMBENCI 1 orang yang membenci; 2 sesuatu yang membuat orang merasa benci: obat ~;
ALIENASI 1 keadaan merasa terasing (terisolasi); 2 pemindahan hak milik dan pangkat kpd orang lain
KOMA Keadaan tidak sadar sama sekali
MELANKOLIS (dalam keadaan) murung; dipengaruh oleh tekanan jiwa (yang sedih): raut wajahnya yang -- itu membuat orang iba kepadanya
MENYUSAHI Membuat (memberi) kesusahan kpd orang lain; mengganggu (tt perasaan dsb): jangan ~ orang tua dengan cerita kenakalan anak-anakmu;
INDIVIDUALITAS 1 keadaan atau sifat-sifat khusus sebagai individu; 2 ciri-ciri yang dimiliki seseorang yang membedakannya dari orang-orang lain; watak kepribadian
LELUCON Sesuatu yang lucu dan dapat membuat orang merasa geli atau tertawa: -- yang dibuatnya itu membuat orang tertawa terpingkal-pingkal
MELARASKAN 1 membuat supaya tinggi rendah larasnya sama; menyetalakan; 2 menyesuaikan; mencocokkan: keadaan membuat dia harus ~ hidupnya dengan adat-istiadat daerah itu;
MERANGSANG Membuat supaya terangsang (bau dsb): wangi-wangian itu ~ hidung; 2 membangkitkan perasaan tertentu dengan sangat keras: cara berpakaiannya terlalu ~ orang yang melihatnya;
BENCI 1 (merasa) sangat tidak suka: saya - kpd orang yang bersifat penjilat; 2 perasaan sangat tidak suka: -- nya kpd bekas pacarnya tidak terkatakan;
BERBULU Mempunyai bulu; ada (tumbuh) bulunya; ~ mata melihat, ki merasa benci (jijik, tak suka) melihat; kepala sama ~, pendapat berlain-lainan, pb setiap orang berlainan pendapatnya;
DEPRESI 1 Ek keadaan yang sukar (dalam dunia perniagaan); 2 Psi gangguan jiwa pd seseorang yang ditandai dengan perasaan yang menurun (seperti muram, sedih, perasaan tertekan)
BERDOSA 1 berbuat dosa: dilakukannya pekerjaan yang nista itu tanpa perasaan --; 2 berbuat kesalahan: ia merasa ~ kpd orang tuanya karena tidak mematuhi perintah dan nasihatnya
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf
Kl1k (x) untuk menutup

Download games TTS 2021 terbaru di Play Store. Masih segar, baru rilis dengan soal terbaru!

Aplikasi Android Kunci TTS download di Play Store