Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS keadaan kedudukan. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B

Kunci jawaban TTS Keadaan Kedudukan

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
STATUS Keadaan atau kedudukan (orang,badan,dsb) dalam hubungan masyarakat di sekelilingnya
LETAK Kedudukan, keadaan
PURNAJABATAN Berkenaan dengan keadaan atau kedudukan setelah memegang jabatan
SITUASI Keadaan
RESTORASI Pengembalian atau pemulihan ke keadaan semula
KONDISI Situasi Keadaan
EKSALTASI 1 kenaikan kedudukan yang tinggi; 2 keadaan pikiran melayang karena sangat khusyuk atau karena terlalu banyak minum minuman keras
POSISI Letak: kedudukan
RUJUK ...tu talak satu atau dua, ketika istri masih dalam masa idah: setelah diberi nasihat oleh saudara-saudaranya, ia -- dengan istrinya; 2 ki kembali kpd ke...
LAMBANG ...dsb untuk menyatakan suatu hal atau mengandung maksud tertentu: gambar tanda pengenal yang tetap (menyatakan sifat, keadaan, dsb): warna merah -- bera...
MENGAYUNKAN ... dapat berayun di suatu kedudukan setimbang dalam keadaan ideal ...
REHABILITASI Pemulihan ke keadaan semula
BAIK ... sembuh; pulih (tt luka, barang yang rusak, dsb): keadaan keuangannya sudah mulai --; 6 a selamat (tidak kurang suatu apa): selama ini keadaan kami --...
TEMPAT 1 ajang, bekas, sarung, wadah; 2 kamar, ruang; bidang, lapak; 3 letak, lokasi, posisi, situs; 4 kursi (ki), kedudukan, persemayaman, pos; 5 alam, are...
BULU ...ang; memperlihatkan --, ki memperlihatkan maksud (keadaan) yang sebenarnya; perbuIutangkisan perihal (mengenai) bulu tangkis: PBSI mengurusi soal-soal...
MAIN ...: -- domino, berjudi dengan kartu domino; 4 dalam keadaan berlangsung atau mempertunjukkan (tontonan, dsb): sudah --; 5 berbuat dengan sesuka hati; be...
SISTEM ...adi tinggi; -- ijon penjualan hasil tanaman dalam keadaan hijau atau masih belum dipetik dari batangnya (di ladang dsb); -- imun sistem kekebalan yang...
AHWAL Keadaan
PERIHAL Keadaan
KURSI Kedudukan, jabatan (dalam parlemen atau dunia politik)
SIKON Situasi Keadaan
IKLIM Keadaan hawa dalam jangka waktu yang agak lama di suatu daerah
ABSTRAKSI Keadaan linglung
HAL Keadaan; peristiwa
DARURAT Keadaan Genting Keadaan Sulit
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf
Kl1k (x) untuk menutup

Download games TTS 2019 terbaru di Play Store. Masih segar, baru rilis dengan soal terbaru!

Aplikasi Android Kunci TTS download di Play Store