Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 32 jawaban utk pertanyaan TTS kata perintah dari tuhan. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, harian Media Indonesia, Pikiran Rakyat, Suara Pembaruan, dll. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B untuk Jawab.


Kunci jawaban TTS Kata Perintah Dari Tuhan

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
Durhaka Ingkar Terhadap Perintah Tuhan Atau Orang Tua
FIRMAN Kata (perintah) Tuhan
firman amaran, kalam, perintah (Tuhan), perkataan, sabda, titah, tuturan, ucapan;
berbakti 1 berbuat bakti (kpd); setia (kpd): ~ kpd Tuhan Yang Maha Esa dengan jalan melakukan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya
durhaka tidak setia kpd kekuasaan yang sah (negara, Tuhan, orang tua, dsb); menentang kekuasaan (perintah dsb);
fasik 1 tidak peduli terhadap perintah Tuhan; 2 orang yang percaya kpd Allah, tetapi tidak menjalankan perintah-Nya;
mungkar perbuatan yang menyimpang dari perintah agama; durhaka kpd Tuhan, melanggar perintah Tuhan Yang Maha Esa;
memungkari tidak menurut perintah Tuhan; mengingkari;
ABA ...-... (kata perintah dalam baris berbaris)
Aba Diulang, perintah
Aba Diulang: kata perintah dalam baris-berbaris
Aba Diulang: Perintah dalam baris-berbaris
Aba Diulang: perintah, komando
Agama Ajaran tentang kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan
AGAMA Ajaran yang mengatur tata keimanan dan ibadah kepada Tuhan YME
Agama Keyakinan kepada Tuhan
aba-aba arahan, instruksi, isyarat, kode, komando, perintah, petunjuk, seruan, suruhan, tanda, titah
Allah Almalik, Halikuljabbar, Sang Pencipta, Tuhan, Yang Mahakuasa
amanat 1 amar, arahan, instruksi, mandat, nasihat, peninggalan, perintah, permintaan, pesan, suruhan, titah, titipan, wasiat, wejangan; 2 ajaran, keterangan...
arahan 1 bimbingan, firman, panduan, pedoman, pengarahan, pengawalan, perintah, petunjuk, pimpinan, sabda, suruhan, tuntunan; 2 aba-aba, amanat, mandat, titah
dekrit maklumat, kanon, keputusan, ketentuan, ketetapan, perintah, pernyataan
doa berkah, ciri, harapan, jampi, mantra, permintaan, permohonan, pujian (Tuhan), restu, sembahyang;
berdoa berharap, beribadah, bermohon, berpasrah, berselawat, bersemadi, bersembahyang, bertafakur, meminta (kpd Tuhan);
firman amaran, kalam, perintah (Tuhan), perkataan, sabda, titah, tuturan, ucapan;
aba-aba kata-kata perintah atau komando, seperti dalam baris-berbaris, senam, atau menyanyi bersama, misal siap!, kiri! kanan!, satu! dua!, maju jalan!
abadi kekal selama-lamanya; tetap ada sepanjang masa; tidak berkesudahan: hanya Tuhan saja yang --; semua orang mendambakan kedamaian yang --;
mengabaikan 1 memandang rendah (hina, mudah); jangan ~ kemampuan musuh; 2 tidak mengindahkan (perintah, nasihat): ~ perintah agama; 3 melalaikan (kewajiban, tuga...
abdi 1 orang yang menjadi milik orang lain dan terpaksa menjalankan segala perintah tuannya, mereka dapat diperjual belikan; 2 hamba; orang bawahan; 3 peg...
abid Isl 1 orang yang beribadah; 2 beribadah; 3 taat kpd Tuhan; saleh
mengadakan 1 menjadikan; menciptakan: Tuhan ~ laban dan daratan; 2 menyebabkan ada; menyediakan (uang, perlengkapan, tempat); mendirikan (perkumpulan): dapat ~ ...
Adam 1 nama manusia pertama yang dijadikan oleh Tuhan; 2 laki-laki
agama ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kpd Tuhan Yang Mahakuasa, tata peribiodata, dan tata kaidah yang bertalian dengan pergaulan ...
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf

Copyright ©2017-2018 Kunci TTS

Kl1k (x) untuk menutup