Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 24 jawaban utk pertanyaan TTS jejak atau alur ditanah bekas alas roda. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, harian Media Indonesia, Pikiran Rakyat, Suara Pembaruan, dll. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B untuk Jawab.


Kunci jawaban TTS Jejak Atau Alur Ditanah Bekas Alas Roda

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
Arang Bekas pembakaran
As Sumbu Roda
BAN Roda
Ban Roda kendaraan
Bantal Alas kepala
Base Bahasa Inggris Alas
Bemo Kendaraan Roda Tiga
BILUR Luka bekas kena cambuk
ajang 1 arena, gelanggang, kancah, medan, palagan, panggung; 2 bekas, tempat, wadah
alur 1 anak sungai, ceruk, dasar (sungai), galur, jejak, paluh, parit, runtut, tali air, aturan, jalan;
ampas bekas, endap-endap, keladak, latak, pungkur, residu, sempelah, sempuras, sepah, sisa, tahi; -- gula ceng, melase, tengguli, tetes
pengantar 1 kurir, loper, pembawa; 2 alas kata, introduksi, kata pendahuluan, kata pengantar, mukadimah, pembukaan, prakata, prawacana, prolog, sekapur sirih; ...
anutan 1 acuan, contoh, figur, ikutan, jejak (ki), panutan, patron, pelajaran, teladan, turutan; 2 agama, ajaran, aliran, kepercayaan, keyakinan, pegangan
apkiran bangkai, (barang) bekas, besi tua, kerdak, loakan, reruntuk, rombengan, romong, rongsokan
asas 1 n akar, alas, basis, dasar, fondasi, fundamen, hakikat, hukum, landasan, lunas, pangkal, pegangan, pilar, pokok, prinsip, rukun, sandaran, sendi, t...
bakat 1 anugerah, fitrah, karunia, kebolehan, kemampuan, kodrat, talen, talenta; 2 bekas, kesan, tanda-tanda, tikas; 3 alamat, faal, gejala, gelagat, indik...
air benda cair seperti yang biasa terdapat di sumur, sungai, danau, yang mendidih pd suhu 100°C dan membeku pd suhu 0°C; -- beriak tanda tak dalam, pb ...
alahan 1 selokan; bekas alur sungai; selokan (sungai) yang dikeringkan; 2 tebat; bendungan
beralas 1 memakai alas(lapik, dasar); berdasar: cawan tidak ~; 2 kukuh kuat (karena ada alasanya): sekalian perkataannya tidak ~;
mengalas(i) memberi alas (lapik dasar); memberi berlapis: ~ keranjang dengan daun pisang; di alas bagai memengat, pb kalau berkata hendaknya jangan asal berkata saja;
mengalaskan 1 menaruh sebagai alas (tikar, daun, dsb) pd: ~ sehelai sekelat di bawah peti; 2 mendasarkan (pendapat, tuduhan, dsb) pd: janganlah ~ pendapat pd khayal belaka;
alat 1 barang yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu; perkakas; perabot(an): -- tukang kayu; -- pertanian; 2 barang yang diapakai untuk mencapai suatu mak...
alur 1 lekuk memanjang (di tanah, kayu, sungai, bagian tubuh, dsb); 2 jalan (aturan, adat) yang benar: bersua --nya, cocok; sesuai benar; -- bertempuh, ja...
mengalur-alur sebagai alur: dadanya ~, keras sekali;
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf

Copyright ©2017-2018 Kunci TTS

Kl1k (x) untuk menutup