Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 7 jawaban utk pertanyaan TTS indonesisch nederlandsche school sekolah yang didirikan oleh muhammad sjafei pada 31 oktober 1926. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B
Kunci jawaban TTS Indonesisch Nederlandsche School Sekolah Yang Didirikan Oleh Muhammad Sjafei Pada 31 Oktober 1926

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
INS Indonesisch Nederlansche School (lembaga pendidikan yang didirikan pada 31 Oktober 1926)
TAMANSISWA Sekolah yang didirikan oleh Ki Hadjar Dewantara
TIJANIAH Aliran tarekat Islam yang didirikan oleh Abdul Abas Ahmad bin Muhammad bin Mukhtar at-ijani
YAYASAN Badan hukum yang tidak mempunyai anggota, dikelola oleh pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial (mengusahakan layanan dan bantuan seperti rumah sakit, sekolah)
HALLOWEEN Perayaan 31 Oktober
MENGHUBUNGKAN 1 berpindahnya Nabi Muhammad saw dari Mekah ke Medinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum Quraisy; 2 berpindah atau menyingkir sementara wakt...
TAHUN 1 masa yang lamanya dua belas bulan; 2 bilangan yang menyatakan tarikh; 3 masa dua belas bulan yang ke: majalah Tempo -- II Nomor 6; 4 masa dua belas...
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf
Kl1k (x) untuk menutup