Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS hakim apa yang tugasnya bukan di pengadilan. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B
Kunci jawaban TTS Hakim Apa Yang Tugasnya Bukan Di Pengadilan

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
HAKIMGARIS Hakim apa yang tugasnya bukan di pengadilan
VONIS Hukuman putusan hakim
MAGISTRAT Hakim
HUKUM Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan hakim (dalam pengadilan); vonis
DIKTUM Bagian yang memuat hal yang ditetapkan hakim dalam putusan pengadilan, amar putusan
PASAH IsI perceraian yang diputuskan oleh hakim dalam pengadilan agama atas permintaan pihak perempuan
MENGADUKAN Mengajukan perkara dsb (kpd hakim, orang yang berkuasa): dia ~ bibinya ke pengadilan tt warisan orang tuanya;
EKSEKUSI Pelaksanaan putusan hakim
KETUA ...u, pemimpin, pengarah, penghulu, presiden, rais; 2 datuk, kamitua, pasak negeri, pengetua, sesepuh, tetua; -- muda wakil ketua; -- sidang hakim, kadi,...
MENGHAKIMI Mengadili atau berlaku sebagai hakim thd: rakyat boleh menangkap pencopet, tetapi tidak boleh ~ sendiri; kehakiman 1 urusan hukum dan pengadilan; 2 s...
MENGALAHKAN ...an, perlombaan, dsb): ia berhasil ~ lawannya sehingga tidak berkutik; 2 menaklukkan menganggap (menyatakan) kalah (dalam pengadilan): hakim ~ perkara ...
MENSKORS ... untuk sementara (rapat, sidang pengadilan, dsb): hakim ketua ~ sidang selama lima menit; ...
POKROL 1 pembela atau wakil orang yang berperkara (di pengadilan); pengacara; advokat; 2 cak orang yang pandai berbantah (berdebat, berputar lidah, dsb); - ...
PERKARA 1 hal; masalah; persoalan: ini hanya - kecil; 2 urusan (sesuatu yang perlu diselesaikan atau dibereskan): ia tersangkut - polisi; masalah itu adalah ...
JURU Orang yang pandai dalam suatu pekerjaan yang memerlukan latihan dan kecakapan; -- bahasa orang yang kerjanya menerjemahkan perkataan orang; penerjema...
PERINTAH 1 perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu; sesuatu yang harus dilakukan: atas - sang pangeran, beberapa pelayan datang; atas -, dengan pe...
ANAK 1 keturunan yang kedua: ini bukan -- nya, melainkan cucunya; 2 manusia yang masih kecil: -- itu seharian ditinggal dengan pembantunya saja; 3 binatan...
NIR Tidak, bukan
NON Tidak; bukan
MAHKAMAH Pengadilan
TRIBUNAL Pengadilan
TIRI Bukan kandung
SIDANG Ada hakim
PMA Bukan PMDN
DIGITAL Bukan Analog
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf
Kl1k (x) untuk menutup


Untuk kontak bisnis/komersial silakan kontak di fb KunciTTS