Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 28 jawaban utk pertanyaan TTS diulang perintah. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, harian Media Indonesia, Pikiran Rakyat, Suara Pembaruan, dll. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B untuk Jawab.


Kunci jawaban TTS Diulang Perintah

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
Aba Diulang: Perintah dalam baris-berbaris
Aba Diulang: kata perintah dalam baris-berbaris
Aba Diulang, perintah
Aba Diulang: perintah, komando
ABA ...-... (kata perintah dalam baris berbaris)
Aba Diulang, perintah
Aba Diulang: kata perintah dalam baris-berbaris
Aba Diulang: Perintah dalam baris-berbaris
Aba Diulang: perintah, komando
Agar Diulang, ganggang laut yang dapat dimakan
Agar Diulang;ganggang laut yg dapat dimakan
Agar Diulang: ganggang laut yang dapat dimakan
aba-aba arahan, instruksi, isyarat, kode, komando, perintah, petunjuk, seruan, suruhan, tanda, titah
amanat 1 amar, arahan, instruksi, mandat, nasihat, peninggalan, perintah, permintaan, pesan, suruhan, titah, titipan, wasiat, wejangan; 2 ajaran, keterangan...
arahan 1 bimbingan, firman, panduan, pedoman, pengarahan, pengawalan, perintah, petunjuk, pimpinan, sabda, suruhan, tuntunan; 2 aba-aba, amanat, mandat, titah
dekrit maklumat, kanon, keputusan, ketentuan, ketetapan, perintah, pernyataan
firman amaran, kalam, perintah (Tuhan), perkataan, sabda, titah, tuturan, ucapan;
hukum adat, asas, dasar, kada, kaidah, kanun, kekuasaan, keputusan, ketentuan, ketetapan, lembaga, norma, patokan, peraturan, perintah, prinsip, rasam, syairat, takdir, tiorem, undang-undang, yura;
instruksi 1 aba-aba, ajaran, amanat, amaran, arahan, komando, nasihat, perintah, pesan, titah, tugas; 2 pedoman, pelatihan, pendidikan, petunjuk;
komando aba-aba, instruksi, perintah, suruhan, titah; mandat, order;
aba-aba kata-kata perintah atau komando, seperti dalam baris-berbaris, senam, atau menyanyi bersama, misal siap!, kiri! kanan!, satu! dua!, maju jalan!
mengabaikan 1 memandang rendah (hina, mudah); jangan ~ kemampuan musuh; 2 tidak mengindahkan (perintah, nasihat): ~ perintah agama; 3 melalaikan (kewajiban, tuga...
abdi 1 orang yang menjadi milik orang lain dan terpaksa menjalankan segala perintah tuannya, mereka dapat diperjual belikan; 2 hamba; orang bawahan; 3 peg...
amanat 1 sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kpd orang lain; 2 pesan; 3 nasihat yang baik dan berguna dari orang tuatua; petuah; 4 perintah (dari atas); 5 wejangan (dari seorang pemimpin);
amar suruhan; perintah (terutama perintah Allah); -- makruf menyuruh pd kebajikan; -- makruf nahi munkar mengajak pd perintah Allah dan mencegah laranganl...
aturan 1 hasil perbuatan mengatur; (segala sesuatu) yang sudah diatur; 2 cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah ditetapkan supaya diturut;...
berbakti 1 berbuat bakti (kpd); setia (kpd): ~ kpd Tuhan Yang Maha Esa dengan jalan melakukan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya
balela mendurhaka; menentang perintah; memberontak
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf

Copyright ©2017-2018 Kunci TTS

Kl1k (x) untuk menutup