Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 21 jawaban utk pertanyaan TTS daftar pembetulan kesalahan yang terdapat di dalam buku yang sudah tercetak pembetulan ralat. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B

Kunci jawaban TTS Daftar Pembetulan Kesalahan Yang Terdapat Di Dalam Buku Yang Sudah Tercetak Pembetulan Ralat

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
Erata Kumpulan Ralat Dan Pembetulan
Koreksi Pembetulan
Ralat Pembetulan
Klarifikasi Pembetulan
Pelurusan Emendasi, koreksi, pembetulan, perbaikan, ralat, revisi
Pindaan Emendasi, koreksian, pelurusan, pembetulan, perbaikan, ralat, revisi
INDEKS Daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku cetakan yang tersusun secara abjad
Penda, memenda Kl memperbaiki; membetulkan (kesalahan dsb), mengoreksi; pendaan pembetulan; koreksian
Glosari Daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku cetakan
Rektifikasi 1 perbaikan; pembetulan kesalahan; 2 pemurnian alkohol dengan penyulingan berulang-uIang
Pinda, meminda Memperbaiki; membetulkan (kesalahan dsb); mengoreksi mengubah: DPR telah ~ Rancangan Undang-Undang Perkawinan; pindaan pembetulan; perbaikan
Perbaikan Koreksi, pembaruan, pembetulan, pemeriksaan, pemindaan, pemugaran, pemulihan, penyempurnaan, perombakan, perubahan, ralat, reformasi, rehabilitasi, r...
Retak 1 tampak bergaris pd barang keras (seperti piring, batu) yang menandakan akan pecah (belah): piring ini sudah --; 2 kl cacat; cela: buku ini masih ba...
Bertemu 1 ditemukan; diperoleh; terdapat di; kedapatan di: batu permata seelok ini tidak akan ~ di negara ini; 2 berhadapan muka; bersemuka: ia hendak ~ deng...
TESAURUS Buku berisi daftar sinonim
Reparasi Pembetulan apa-apa yang rusak;
Senarai Daftar
PUSTAKA Buku
TELAH Sudah
EROR Kesalahan
LIS Daftar
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf
Kl1k (x) untuk menutup

Download games TTS 2019 terbaru di Play Store. Masih segar, baru rilis dengan soal terbaru!

Aplikasi Android Kunci TTS download di Play Store