Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 24 jawaban utk pertanyaan TTS bulu mata diatas mata. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, harian Media Indonesia, Pikiran Rakyat, Suara Pembaruan, dll. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B untuk Jawab.


Kunci jawaban TTS Bulu Mata Diatas Mata

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
Abalone Kerang mata tujuh
AGAMA Salah satu mata pelajaran di sekolah
AGEN ... rahasia (mata-mata)
AGEN Mata-mata negara asing
AGEN Mata-mata negara asing, spy
Ahsan Nama belakang pemain bulu tangkis ganda putra Indonesia kelahiran Palembang
Ain Mata
Ain Mata Air
agen biro, distributor, leveransir, pemasok, penyalur, penyuplai, wakil; -- rahasia n intel, jasus, kepetangan, matamata, ;penelik, pengintai, penyuluh, ...
alat 1 gawai, instrumen, mesin, motor, perabot, perangkat, peranti, perkakas, perlengkapan, pesawat; 2 cara, corong, fasilitas, jalan, kendaraan, media, s...
alir, mengalir 1 berambai-ambai, bercucuran, berderai, bergerak, berhembus, berlinang, berpindah, berputar, bersirkulasi, bertiup, keluar, meleleh, melurut, memanca...
arah 1 cita-cita, hadap, haluan, jurusan, kiblat, kompas, mata angin, niat, panduan, pedoman, petunjuk; 2 aspek, faktor, orientasi, penjuru, arti, juntrungan, maksud, tembak, ujung pangkal;
asal akar, awal, dasar, hulu, ibu, mata, mula, pangkal, permulaan, pokok, punca, pusat, sebab, sumber, umbi, usul; -- mula akar, induk (ki), kausa, muasal...
badminton bulu tangkis
bandot buaya darat, gila perempuan, hidung belang (ki), mata keranjang, tukang kawin
batu 1 berangkal, bongkah, cadas, karang, kerakal, kerikil, watu (cak); 2 sela; 3 akik; 4 baterai; 5 biji buah; -- asah batu amril, batu canai, batu kilir...
mengabu menjadi abu; menyerupai abu; mengabui 1 memberi abu; menaburkan abu pd: ia ~ benih itu sebelum menanamnya; 2 mengelabui; menyesatkan pandangan; menip...
abus 1 mata uang timah zaman dahulu yang terkecil, harganya sepersepuluh dui; 2 ki tidak berharga; sedikit sekali
aduhai kata seru untuk meyatakan rasa duka, kagum, dsb, yang lebih mendalam dp aduh: -- biji mata Bunda, sampai hatikah Ananda meninggalkan Bunda; -- sungguh indah permata itu
mengagah 1 memandangi muka (anak kecil untuk diajak tertawa dsb); 2 menentang mata (mengajak berkelahi); 3 memperhadapkan (supaya berkelahi): ~ ayam sabungan
agen Man orang atau perusahaan perantara yang mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha; -- polisi ark anggota polisi penjaga keamanan; -- siasat mata-mata; penyelidik;
agio 1 penukaran uang; 2 premi yang dibayar dalam penukaran dua jenis mata uang; 3 premi atau diskonto atas wesel luar negeri; 4 selisih antara nilai nominal dan harga pasar sebuah saham
ain 1 mata; mata air; 2 sari; pati; inti sari; 3 nama huruf Arab yang kedelapan belas
ainunjariah mata air; kali yang mengalir
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf

Copyright ©2017-2018 Kunci TTS

Kl1k (x) untuk menutup