Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 25 jawaban untuk pertanyaan TTS berkenaan dengan bunyi bahasa. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di Kompas, Jawa Pos dll. Kami memiliki database lebih dari 156 ribu. Masukkan jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B
Kunci jawaban TTS Berkenaan Dengan Bunyi Bahasa

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
FONIS Berkenaan dengan produksi bunyi atau bunyi bahasa
AKUSTIK 1 berhubungan dengan bunyi atau suara; 2 berkenaan dengan indaria pendengaran; 3 keadaan ruangan yang dibuat demi- kian rupa sehingga suara dapat dik...
SUARA Bunyi
flimty
OBSTULEN Bunyi
FON Bunyi bahasa
DOR Bunyi Letusan Senapan
SIUL Bunyi burung; desis ular
ONOMATOPE Kata tiruan bunyi
NADA Tinggi rendahnya bunyi
MIAK Bunyi mendecit
GELEGAR Tiruan bunyi gemuruh (seperti bunyi meriam, bom, petir, dll)
DECIT Bunyi tikus
ASBUN Asal bunyi
PRIT Bunyi peluit
DETAK Tiruan bunyi debar jantung
DESIS Bunyi ular, suara ular
ALARM Tanda bahaya berupa sinyal, bunyi, sinar, dsb
SUIT Bunyi siulan
KICAU Tiruan bunyi burung
MADALI Alat bunyi-bunyian
FONOLOGI Ilmu bunyi
GLOTAL Bunyi hamzah
PROFETIK Berkenaan dengan ramalan
OPTIK Berkenaan dengan penglihatan
IMAK Tiru (bunyi, perbuatan)
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf