Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS aktivitas untuk mendapat ilmu dan menjadi pintar. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B

Kunci jawaban TTS Aktivitas Untuk Mendapat Ilmu Dan Menjadi Pintar

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
BELAJAR Aktivitas untuk mendapat ilmu dan menjadi pintar
TURUN 1 bergerak ke arah bawah; bergerak ke tempat yang lebih rendah dp tempat semula: -- dari gunung; -- ke jurang; 2 bergerak (berjalan dsb) dari hulu (u...
ANAK 1 keturunan yang kedua: ini bukan -- nya, melainkan cucunya; 2 manusia yang masih kecil: -- itu seharian ditinggal dengan pembantunya saja; 3 binatan...
KAMPUS Sarana mendapat ilmu
CALO Orang yang menjadi perantara dan mendapat upah
ALKIMIA Ilmu yang bertujuan mengubah logam biasa menjadi emas
SENYAWA Istilah dalam ilmu kimia yang artinya kira-kira menjadi satu bercampur
ISAAC ... Newton (seorang fisikawan dari Inggris yang mendapat julukan bapak ilmu fisika klasik)
MENGALIHKAN Mempelajari suatu ilmu (kepandaian) supaya menjadi ahli: tidak sedikit orang asing yang ~ dirinya dalam membatik;
JAP Telah rapat sempurna (tt anyaman); telah mendapat kata sepakat (tt perundingan); telah menjadi satu (bulat, utuh)
MAGANG 1 calon pegawai (sudah bekerja, tetapi belum mendapat gaji karena masih dianggap taraf belajar); 2 (bekerja) menjadi calon pegawai
DIAKEN 1 Kat ulama yang sudah mendapat tahbisan yang kedua (setingkat lagi menjadi paderi, imam); 2 Prot anggota penyantun orang miskin
SETIDAKNYA 1 sekurang-kurangnya: ~ ia akan menjadi guru musik yang pintar; 2 barang sedikit (mesti ); 3 bagaimanapun halnya (mesti );
BERKEHENDAK 1 bermaksud hendak; berharap akan; berkemauan akan: ia ~ menjadi guru; 2 mempunyai kehendak; berkemauan keras; bersemangat: orang yang tiada ~ tidak mungkin mendapat kemajuan;
MENGULIT 1 menyilih (bertukar kulit): ular sedang ~; 2 menjadi kulit; mendapat kulit; tumbuh kulitnya: lukanya mulai ~; 3 Dok membeset kulit kepala: -- kepala mayat;
RIDA 1 rela; suka; senang hati: -- lah patik menjadi istri beliau; 2 perkenan; rahmat: negeri yang aman dan makmur serta mendapat -- Tuhan yang Mahaesa
ETIKA 1 ilmu tt apa yang baik dan apa yang buruk dan tt hak serta kewajiban moral; 2 kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; 3 asas perilaku yang menjadi pedoman
PIJAT, PIJAT-PIJAT Kutu busuk; kepinding; bangsat; karena - mati tuma, pb mendapat (ke)celaka(an) karena berteman dengan orang jahat atau karena kesalahan orang lain; -...
SEPASIN Binatang yang akan menjadi capung; -- dapat bersiang, pb mendapat keuntungan tidak dengan sengaja; bersurih bak --, berjejak bak berkik, berbau bak e...
HIPNOSIS Dok Psi keadaan seperti tidur karena sugesti, yang pada taraf permulaan orang, itu berada di bawah pengaruh orang yang memberikan sugestinya, tetapi ...
MENGAKI 1 turut bekerja tidak dengan mendapat upah (sebagai magang): sudah tiga tahun dia ~, baru diangkat menjadi pegawai; 2 mengabdi; menghamba; menurut se...
PENGHILANGAN Penghalusan; peniadaan; hal menghilangkan; kehilangan 1 hal hilangnya sesuatu: ibu yang ~ anaknya yang satu-satunya itu sangat bersedih hati; ~ muka ...
MENERIMA 1 menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb; 2 mengesahkan; membenarkan; menyetujui (usul, anjuran, dsb...
KEMARUK 1 selalu hendak makan sesudah sembuh dari sakit); 2 ki selalu berbuat yang berlebih-lebihan karena baru saja menjadi kaya dsb: orang -- itu kemana-ma...
AKSEN 1 tekanan suara pd kata atau suku kata: suku kata yang mengandung pepet dalam bahasa Indonesia tidak mendapat --; 2 pelafalan khas yang menjadi ciri ...
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf
Kl1k (x) untuk menutup

Download games TTS 2019 terbaru di Play Store. Masih segar, baru rilis dengan soal terbaru!

Aplikasi Android Kunci TTS download di Play Store