Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 25 jawaban untuk pertanyaan TTS akal upaya. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di Kompas, Jawa Pos dll. Kami memiliki database lebih dari 156 ribu. Masukkan jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B
Kunci jawaban TTS Akal Upaya

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
DAYA Akal, ikhtiar, upaya
BERUPAYA Berikhtiar, bertenggang, berusaha, mencari akal, mencari jalan
PUTAR Pusing; - otak ki mencari akal; berdaya upaya;
flimty
MENGIKHTIARKAN Memperjuangkan, mencarikan akal, mencarikan jalan, mengupayakan, mengusahakan, menyiasati, menyurihkan jalan;
UPAYA Akal, cara, daya, ikhtiar, jalan, kuasa, kekuatan, tenaga, usaha;
REKA, REKA-REKA 1 aturan; tindakan; 2 sesuatu yang dibuat-buat atau diakal-akalkan; karangan; 3 akal (daya upaya, tipu muslihat);
MENYURIHKAN Menggoreskan; menggariskan; ~ api-api menggores korek api; ~ jalan mencarikan akal (daya upaya); memberi petunjuk; ~ percakapan membelokkan percakapan;
MEREKA-REKAKAN Menyusun, memasang, mengatur, mengarang, merangka, mencari akal, mencari daya upaya, mencari ikhtiar, merakit, membayangkan, mencita-citakan, mengang...
MENGAKALI 1 mencari akal (ikhtiar, daya, upaya) untuk melakukan sesuatu: dia ~nya menjual barangnya sepotong-potong; 2 memperdayakan; menipu secara licik sekali: penipu itu sudah biasa ~ orang;
BUDI 1 hati nurani, kata hati; 2 akhlak, sifat, tabiat, watak; 3 amal, kebaikan, perbuatan baik; 4 cara, daya upaya, ikhtiar, jalan usaha; 5 akal, daya pikir, mantik, otak, penalaran, pikiran, rasio;
TENGGANG 1 antara, batas waktu, jangka waktu, kurun waktu, selang, tempo; 2 akal, cara, ikhtiar, jalan, upaya, usaha; -- rasa empati, simpati, solidaritas, te...
PIKIRAN Akal
CARA ...ik, usaha; alat, jalan, metode, proses, teknik; 4 akal, budi; 5 aksen, dialek, logat, bahasa; 6 adat, kebiasaan, rasam, sifat; ...
MEMIKIRKAN 1 bernala-nala, memenungkan, mempertimbangkan, menafakurkan, mencari akal, mengagak, mengakali, mengenapkan, menimang-nimang (ki), menimbang, meninja...
AKAL Daya upaya; ingatan
MEREKA(-REKA) ...ak yang elok bentuknya dan dalam isinya; 2 mencari akal (ikhtiar, daya upaya): tidak jemu-jemunya ~ jalan yang manakah yang harus ditempuhnya kelak; 3...
MUSLIHAT Daya upaya
JALAN ... sarana, seluk-beluk, sistem, teknik, wahana; 3 n akal, budi, muslihat, siasat, tenggang, trik, upaya, usaha; 4 n kronologi, perkembangan, urut-urutan...
IKHTIAR Daya upaya
NALAR Akal budi; kekuatan pikir
USAHA Upaya
PIKIR Akal budi
AKLI Berhubungan Dengan Akal
GANAR Hilang akal
TRIK Akal; muslihat; kiat
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf
Soal TTS Terbaru Dilihat
Soal TTS Populer