Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 24 jawaban utk pertanyaan TTS ahli mberi petunjuk atau nasihat. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, harian Media Indonesia, Pikiran Rakyat, Suara Pembaruan, dll. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B untuk Jawab.


Kunci jawaban TTS Ahli Mberi Petunjuk Atau Nasihat

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
Adib Ahli Dalam Sastra
Advis Saran, nasihat
Anjuran Usul; saran; nasihat
Arsitek Orang Yang Ahli Dalam Merancang Bangunan Jembatan Dll
Artis Ahli seni; seniman, seniwati
Atase Orang yang ahli diperbantukan di kedutaan
Clue Bahasa Inggris Petunjuk
Debator Ahli debat
aba-aba arahan, instruksi, isyarat, kode, komando, perintah, petunjuk, seruan, suruhan, tanda, titah
agama ajaran, akidah, anutan, din, keimanan, kepercayaan, ketuhanan, keyakinan, pedoman, pegangan, petunjuk, religi, tuntunan;
ahli... -- sastra kritikus sastra, sastrawan; -- sejarah ahli tarikh, sejarawan; -- seni seniman, seniwati; -- suluk ahlusuluk, darwis, sufi; -- tafsir mufas...
ajakan anggapan, anjuran, bujukan, imbauan, invitasi, jemputan, lambaian, nasihat, panggilan, permintaan, persuasi, propaganda, seruan, undangan, usul
pengajaran contoh, ibarat, nasihat, pengajian, peringatan, perumpamaan, petunjuk, tamsil, teguran, teladan, tutorial, wejangan;
ajaran 1 advis, aliran, alitan, amanat, anjuran, anutan, fatwa, hukuman, ibarat, ideologi, ilham, keyakinan, masukan, mazhab, moral, paham, pandangan, pandu...
berpengalaman 1 v berilmu, berpengetahuan; 2 n ahli, pakar, profesional; 3 a ahli, cakap, eksper, kapabel, kawakan, kompeten, lihai, mahir, mampu, pandai, terampil, terlatih, ulung
alamat bakat, bibit, gejala, gelagat, gerak, indikasi, isyarat, naga-naga, pertanda, petunjuk, semboyan, sinyal, tanda, taraktarak, tengara
abai 1 tidak dihiraukan (tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh; tidak diindahkan dsb); 2 lalai: anak-anak tidak boleh -- thd nasihat orang tua dan guru;
adib 1 beradab; tahu tata krama; sopan; 2 ahli sastra
mengadili... yang salah serta memberikan keputusan sesuai dengan undang- undang yang berlaku: hakim yang ~ perkara itu adalah seseorang ahli hukum yang sudah berp...
advis saran; nasihat
advokat ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan; pengacara
aeronom orang yang ahli dalam aeronomi
ahli... (kepandaian); 2 mahir benar: dia seorang yang ~ menjalankan mesin itu; -- bahasa orang yang mahir dalam pengetahuan bahasa; -- bedah dokter ahli dala...
ahli...is Nabi Muhammad saw; -- toksikologi n orang yang ahli dalam bidang ilmu racun (toksikologi) -- waris orang-orang yang berhak menerima warisan (harta ...
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf
Kunci TTS

Copyright ©2017-2018 Kunci TTS

Kl1k (x) untuk menutup