Arti Kata

Temukan arti kata atau makna kata sesuai dengan referensi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)Arti kata betul

1 benar; sesungguhnya; tidak bohong: betul, dia adalah keponakan saya;
2 benar; tidak salah; tidak keliru: pendapatan hitungan ini betul;
3 sejati; tidak tiruan; tidak campuran; tulen: perhiasan yang dipakainya seperti emas betul;
4 tepat; persis: tembakannya betul mengenai jantungnya;
5 sangat; amat; sungguh-sungguh;
6 langsung (tidak serong): rumahku dengan rumahmu berhadapan betul;

Kumpulan pertanyaan TTS untuk jawaban betul

- ...-...-... (kata yang suka dikatakan oleh Upin & Ipin)
- Benar
- Kata yang sering diucapkan sebanyak 3 kali oleh Upin
- Sesungguhnya