Arti Kata

Temukan arti kata atau makna kata sesuai dengan referensi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)Arti kata bertimbang

1 bertimbalan; berpadanan; bertimbang: kekuatan kedua belah pihak ~;
2 bersambutan; bertukar: ~ kata; ~ pandang; pengaduan berdengar, salah ~, pb keluh kesah mendapat perhatian dari orang yang berkuasa; ~ kata berbalas kata; jawab-menjawab; ~ pandang bertukar pandang; pandangmemandang; ~ tanda bertukar tanda (misal cincin) yang menyatakan sudah bertunangan; ~ taruh menyamakan harga petaruh jika petaruh itu bukan berupa uang, melainkan berupa barang; ~ terima melaksanakan pembelian sesuatu dengan membayar tunai;
2 menjawab pertanyaan dsb dengan tepat;